Cốt truyện đơn giản xoay quanh các nhân vật nữ có trong một tòa nhà thần bí. Người chơi sẽ được kết hợp với rất nhiều phụ nữ xinh đẹp, đa chủng loại trong tòa nhà.

  • RELEASE DATE: 2020-04-17
  • DEVELOPER: Nine’s Graphics
  • PUBLISHER:
  • Size: 741mb
  • GENRE: 2DCG, Group, Pregnancy, Prostitution,…

DOWNLOAD LINKS

Windows:

PC Note:
– Đọc FAQ trên Menu blog để biết cài đặt. Thông thường người chơi chỉ cần cài đặt theo các bước:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Share Post:

No Comments

Leave a Reply