Một khi bảy viên đá nữ thần được tập hợp, bất kỳ điều ước nào cũng sẽ trở thành sự thật.

Bạn giống như bao nhà thám hiểm khác, bước lên hành trình đầy rẫy sự nguy hiểm để tìm kiếm bảy viên đá có thể thực hiện mong ước của bạn.

DEVELOPER: X-TOYS
PUBLISHER: X-TOYS
RELEASE DATE: January/2012
Size: 71mb
GENRE: PC game, Complete, 2dcg

DOWNLOAD LINKS

Windows:

Note:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Share Post:

No Comments

Leave a Reply