Vào vai một thằng con trai (được của ló) thông minh, hoạt bát lại còn nham hiểm. Hắn ta sử dụng mọi thủ đoạn để thành công chiếm lấy những điều hắn mong muốn.

RELEASE DATE: 08/05/2018
DEVELOPER: Milftoon
PUBLISHER: Milftoon
Size: 103mb
GENRE: RPG, Milfs, Incest,…

DOWNLOAD LINKS

Windows:

Note:
– Đọc FAQ trên Menu blog để biết cài đặt. Thông thường người chơi chỉ cần cài đặt theo các bước:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Share Post:

No Comments

Leave a Reply