Dân gian vẫn thường nói có một chiếc gương thần kỳ nọ, có khả năng thay đổi vận mệnh của nhiều cô gái xinh đẹp.  Nếu bạn đạt được chiếc gương thần này thì bạn sẽ bước vào được thế giới của những cô gái xinh đẹp kia và trải nghiệm một cuộc sống tuyệt vời.

Trong số những cô gái này, có một cô gái da đen được sinh ra trong một gia đình quý tộc nhưng lại mang tính chất nổi loạn. Cô ấy muốn mang lại sự công bằng cũng như công lý cho mọi người bằng cách cướp đoạt của người giàu để chia cho người nghèo. Có người lại là phụ nữ ở đền thờ, người phục vụ những vị thần ở đền Kyoto. Rồi lại có cô gái zombie, tuy đã trở thành một Zombie chính hiệu nhưng cô vẫn giữ được ham muốn của con người bình thường.

DEVELOPER: KAGAMI WORKs
PUBLISHER: Paradise Project
RELEASE DATE: 2019-08-26
Size: 5.04gb
GENRE: 2DCG, 2D game, Fantasy, Graphic, Violence, Puzzle, Groping, Animated,…

DOWNLOAD LINKS

Windows:
Game Full:

Chia lẻ:

Note:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Share Post:

No Comments

Leave a Reply