Guild Game:

Tải game tại bài viết: Molester – LucciSan

Tôi chỉ tìm được 2 kết thúc cho game. Nếu bạn còn kết thúc nào khác, hãy gửi tôi hướng dẫn nhé.

I. Kết thúc vui vẻ

 • Ngày đầu tiên: Xoa đầu cô gái 2 lần, bấm qua ngày.
 • Ngày thứ hai: Xoa đầu cô gái 1 lần, chạm vào mông cô ấy, bấm qua ngày.
 • Ngày thứ ba: Xoa đầu cô gái 1 lần, vén áo cô ấy lên, bấm qua ngày.
 • Ngày thứ tư: Xoa đầu cô gái 1 lần, vén quần lót lên, vuốt ve âm hộ cô ấy (tầm10 lần) sẽ xuất hiện dương vật. Quan hệ tinh dục với cô và xuất tinh bên trong cô ấy.
 • Ngày thứ năm: Xoa đầu cô gái, kiểm tra túi xách, quan hệ tình dục với cô như ngày thứ tư.
 • Ngày thứ sáu: Xoa đầu cô gái, nhập mã 1243 vào điện thoại, quan hệ tình dục với cô.
 • Ngày thứ bảy: Xoa đầu cô gái, quan hệ tình dục với cô và bị phát hiện. Cô gái sẽ đứng ra bảo vệ bạn, nói dối rằng bạn là bạn trai của cô bé.

Khi đã được cô gái cho phép. Câu chuyện sẽ tiếp tục

 • Ngày đầu tiên: Xoa đầu cô gái, kiểm tra điện thoại. (Bạn có thể quan hệ tình dục với cô ấy)
 • Ngày thứ hai: Xoa đầu cô gái, kiểm tra điện thoại.
 • Ngày thứ ba: Chỉ xoa đầu cô gái, cốt truyện xuất thiện.
 • Ngày thứ tư: Xoa đầu cô gái, kiểm tra túi xách (cái khóa túi xách), sờ bụng cô bé.
 • Ngày thứ năm: Xoa đầu cô bé hai lần, câu truyện sẽ dừng lại tại đây với kết thúc có hậu. Nếu chưa xuất hiện cảnh kết thúc, đừng bấm qua ngày mà hãy sờ bụng cô bé.

II. Kết thúc buồn

Khác nhau ở bước thứ sáu.

 • Ngày đầu tiên: Xoa đầu cô gái 2 lần, bấm qua ngày.
 • Ngày thứ hai: Xoa đầu cô gái 1 lần, chạm vào mông cô ấy, bấm qua ngày.
 • Ngày thứ ba: Xoa đầu cô gái 1 lần, vén áo cô ấy lên, bấm qua ngày.
 • Ngày thứ tư: Xoa đầu cô gái 1 lần, vén quần lót lên, vuốt ve âm hộ cô ấy (tầm10 lần) sẽ xuất hiện dương vật. Quan hệ tinh dục với cô và xuất tinh bên trong cô ấy.
 • Ngày thứ năm: Xoa đầu cô gái, kiểm tra túi xách, quan hệ tình dục với cô như ngày thứ tư.
 • Ngày thứ sáu: Xoa đầu cô gái, nhập mã 1243 vào điện thoại, nhưng không quan hệ tình dục với cô. Bấm qua ngày
 • Ngày thứ bảy: Xoa đầu cô gái, quan hệ tình dục với cô và bị phát hiện. Bạn sẽ đi tù vì cô gái không đứng ra bảo vệ bạn.

I only found 2 endings for the game. If you have any other endings, please send me instructions.

I. Happy ending

 • 1st day: pat her head
 • 2nd day: headpat, butt touch
 • 3rd day: headpat, lift shirt
 • 4th day: headpat, fuck and cum in her
 • 5th day: headpat, check bag for code, fuck and cum in her
 • 6th day: headpat, because you came in her day 5, phone should be accessible, also cum in her again
 • 7th day: headpat,cum in her, and NOW she’ll stick up for you

When allowed by the girl. The story will continue

 • 1st day: check phone and headpat to advance, though you can still cum in her throughout these days
 • 2nd day: check phone, headpat
 • 3rd day: only headpats
 • 4th day: check her bag and headpats
 • 5th day: it will end after giving her 2 headpats, but anything can be done before hand

II. Bad ending

 • Day 1 – rub her head twice > skip day
 • Day 2 – rub her head and touch her ass > skip day
 • Day 3 – rub her head and pull her cloth up > skip day
 • Day 4 – rub her head and undress her and touch her vagina a few times to get a penis and cum > skip day
 • Day 5 – rub her head and touch her bag to get code 1243, sex with her again > skip day
 • Day 6 – rub her head and click on her phone and enter code 1243 but DO NOT sex her again. > skip day
 • Day 7 – sex and story

Share Post:

3 Comments

 by anh hùng bàn in 05/08/2021

Khó vén áo vs quần quá à

 by HunterZ in 14/11/2021

Ấn qua ngày ở đâu đấy

 by kitkat in 30/12/2021

sau ngày thứ 4 tui vuốt ve quài ko có j vậy ad

Leave a Reply