Cuộc phiêu lưu trong thế giới fantasy, các nhân vật phải chật vật đối đầu với các quái vật có trong mê cung, họ sẽ gặp những tình huống khó khăn và cần bạn giúp đỡ.

  • Japanese name: もんむす・でりしゃす!Full course!
  • Release Date: 14/03/2020
  • Developer: とき
  • Language: Japanese
  • Size: 435mb
  • OS: Windows
  • Genre: Fetish, Vore, Elder Girl x Younger Boy, Angel/Demon, Succubus/Incubus, Supersize


Installation:
– Read the FAQ on the Blog Menu for settings. Usually players only need to install the following steps:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.
[su_spoiler title=”Changelog:” icon=”plus-square-1″ class=”spoiler-mau”]Tất cả 45 loài quái vật, vì vậy sẽ có rất nhiều cảnh!
“Monmusu Delicious! Bữa sáng (RJ112196)”
“Monmusu Delicious! Ăn trưa (RJ125876)”
“Monmusu Delicious! Dinner (RJ141547)”
Cộng thêm 6 cảnh mới.
[/su_spoiler]

Download Links

Windows:

Share Post:

No Comments

Leave a Reply