Mutiny là một thế giới tưởng tượng, bạn sẽ phiêu lưu trên những con tàu bay trên trời hay đơn giản vượt qua những hải trình khó khăn trên biển. Ở Mutiny, bạn sẽ gặp rất nhiều kho báu được bí mật chôn xung quanh thế giới. Kho báu có thể ở dưới đáy biển hay trên tận bầu trời, cũng có thể kho báu được cất giấu ở một tàn tích nào đó có những kẻ canh giữ nguy hiểm. Thế giới Mutiny, một thế giới tưởng tượng giống như những câu truyện cổ tích vậy.

DEVELOPER: Lupiesoft
PUBLISHER: MangaGamer
RELEASE DATE: 2015-10-12
Size: 302mb
GENRE: Fantasy, Puzzle Game, Multiple Endings, ADV,…

DOWNLOAD LINKS

Windows:

Android:

Note:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Share Post:

No Comments

Leave a Reply