Bạn và con gái bạn đã xa nhau nhiều năm nay và bỗng nhiên cô ấy gọi điện tới rồi nói muốn đến thăm bạn. Vậy tại sao bạn không nhân lúc này khiến tình cảm cha con trở lên tốt hơn nhỉ.

DEVELOPER: Perv2k16
PUBLISHER: Perv2k16
RELEASE DATE: April 30 2017
Size: 292mb
GENRE: Visual Novel, Corruption,…

DOWNLOAD LINKS

Windows:

Note:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Share Post:

No Comments

Leave a Reply