Năm nay 20 tuổi còn là một nhân viên xây dựng, bạn muốn chuyển ra khỏi nhà và sống một cách tự lập. Loanh quanh đâu đó thì bạn tìm được một lời đề nghị kiếm bạn cùng phòng từ một cô gái bị đồng tính. Liệu cô ta có thật sự đồng tính và cuộc sống xung quanh cô gái đó sẽ khiến cuộc sống của bạn ra sao. Nhưng chắc chắn một điều rằng từ đó cuộc sống của bạn bắt đầu thay đổi.

RELEASE DATE: 2019-02-15
DEVELOPER: Iceridlah
PUBLISHER: Iceridlah
Size: 573mb
GENRE: 3DCG, PC Game, Complete…

DOWNLOAD LINKS

Windows:

Android:

Note:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Share Post:

No Comments

Leave a Reply