Hôm nay là một ngày lễ, tại sao bạn lại không thêm một vài điều đen tối vào trong ngày này. Chúng ta hãy dành một kỳ nghỉ Otaku-ish với Nana!

Tất cả các hoạt hình 2d sẽ đem lại cho bạn trải nghiệm vượt trội!

DEVELOPER: SmomoGameX
PUBLISHER: SmomoGameX
RELEASE DATE: Jun/11/2018
Size: 60mb
GENRE: Moe, Foreign Object,…

 

DOWNLOAD LINKS

Windows:

Android:

Note:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Share Post:

No Comments

Leave a Reply