Vào vai một thanh niên Vladimir Volkov quyết định kiếm được học phí cho bản thân để hỗ trợ mẹ và chị gái của mình. Tuy nhiên, kế hoạch có một vài trục trặc và bạn đang lạc lối vào một vấn đề khác.

DEVELOPER: Retro Kaktus
PUBLISHER: Retro Kaktus
RELEASE DATE: Aug 18, 2016
Size: 329mb
GENRE: 3dcg, PC Game, Family,…

DOWNLOAD LINKS

Windows:

Note:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Share Post:

No Comments

Leave a Reply