Ryoko là nhân vật chính của câu truyện, cô là một cô gái cực hư hỏng, sẵn sàng làm mọi thứ để thỏa mãn bản thân từ ở nhà, đi làm… cho đến lúc cô đi ngủ thì cơn nghiện mới dừng lại.
DEVELOPER: CODEPINK
PUBLISHER: CODEPINK
RELEASE DATE: 26/06/2020
Size: 1.9gb
GENRE: Nudity, Mature, 2dcg, Visual Novel, School,…

DOWNLOAD LINKS

Windows:

Installation Note:
– Read the FAQ on the Blog Menu for settings. Usually players only need to install the following steps:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Share Post:

No Comments

Leave a Reply