“Không thể nào, tôi là …”
Hình ảnh trong gương hiện là một cô gái, tôi đã thay đổi từ một người đàn ông thành một người phụ nữ do một căn bệnh chuyển đổi giới tính. Cứ 1 triệu người sẽ có một người.
Tôi xuất viện để bắt đầu một cuộc sống mới và biết rằng mình sẽ không còn là đàn ông nữa.

[su_tabs style=”default” active=”1″ vertical=”no” mobile=”stack” class=”tab-mau”]
[su_tab title=” Overview” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=”icon-overview”] Overview

  • Japanese name: 女体化パニック!4 〜女の子になった俺が男に尽くすのって、気持ちいい…
  • Release Date: 29/05/2020
  • Developer: 伊巻てん
  • Language: Japanese
  • Size: 433mb
  • OS: Windows
  • Genre: Voiced, Anime, Visual Novel,…

[/su_tab]
[su_tab title=” Image” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=”icon-image”] Screenshot
[/su_tab]
[su_tab title=” Install” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=”icon-setup”] Installation:
– Read the FAQ on the Blog Menu for settings. Usually players only need to install the following steps:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.
[/su_tab]
[su_tab title=” FAQ” disabled=”no” anchor=”” url=”http://45.76.101.97/faq/” target=”blank” class=”icon-faq”] FAQ[/su_tab]
[/su_tabs]
[su_spoiler title=”Note:” icon=”plus-square-1″ class=”spoiler-mau”]Mount sang ổ đĩa ảo để cài đặt.[/su_spoiler]

[su_divider top=”no” divider_color=”#34495e” link_color=”#34495e” class=”hrtren”]

Download Links

[su_divider top=”no” divider_color=”#34495e” link_color=”#34495e” class=”hrduoi”]

Windows:

 

[su_divider top=”no” divider_color=”#34495e” link_color=”#34495e” class=””]

Share Post:

No Comments

Leave a Reply