Game Details

 • Name: Onii-chan Asobo
 • Developer: il Shi/ ilシ
 • Translator: No
 • Version: Final
 • OS: Windows, Android
 • Date: 2019-09-29
 • Size: pc = 475mb, apk = 75mb
 • Language: English
 • Genre: 2DCG, Male protagonist, Handjob, Masturbation, Oral sex, Vaginal sex, Big tits, Creampie, Incest

1. OverView:

Koichi Akiyama, an ordinary 22-year-old game developer, has been living a boring life until one day his younger sister Ai paid him a visit. Soon after Ai moves in with Koichi, she claims that she wants to become a game developer too, so her brother has to teach her everything he knows. The only problem is that Ai wants to create Hentai games, which puts Koichi in a dubious position. From now on these two need to learn how to work together and explore all the difficulties of writing Hentai stories.​

Koichi Akiyama, một nhà phát triển trò chơi 22 tuổi bình thường, đã sống một cuộc sống nhàm chán cho đến một ngày, em gái của anh Ai đến thăm anh.

Ngay sau khi Ai chuyển đến ở với Koichi, cô tuyên bố, cô cũng muốn trở thành một nhà phát triển trò chơi. Đó là lý do khiến anh trai cô phải dạy cô mọi thứ anh biết.

Tuy nhiên, Ai lại chỉ quan tâm tới game hentai, điều này đã khiến Koichi (một thằng không kinh nghiệm) cảm thấy khó xử. Và bây giờ, hai người họ đang học cách làm việc cùng nhau và khám phá tất cả những khó khăn khi viết truyện Hentai.

2. DOWNLOAD GAME:

3. installation note:

Read the FAQ on the Blog Menu for settings. Usually players only need to install the following steps:

 1. Extract/Install.
 2. Crack if needed.
 3. Play game.
 4. Have fun ^^.

Share Post:

No Comments

Leave a Reply