Bạn có thể coi Paizuri Fantasies là tập hợp các manga người lớn nằm gọn trong một game. Bộ sưu tập manga này nói về các nhân vật sống tại Paizuri Hotel, với nét vẽ cũng như việc trình bày kết cấu câu truyện, người chơi (đọc) sẽ có cảm giác hơn so với các bộ manga bình thường.

  • RELEASE DATE:2020-04-18
  • DEVELOPER:Dharker Studio
  • PUBLISHER:Dharker Studio
  • Size: PC = 500mb, Compressed = 49mb
  • GENRE: 2dcg, creampie, kinetic novel, romance,…

DOWNLOAD LINKS

Windows:

Android:

PC Note:
– Đọc FAQ trên Menu blog để biết cài đặt. Thông thường người chơi chỉ cần cài đặt theo các bước:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Share Post:

No Comments

Leave a Reply