Du hành ngược thời gian đến năm 1958, bạn trở thành nhân chứng của một tội ác và dẫn bạn đi vào ngõ cụt của cuộc sống. Hãy tìm và giải mã vụ án này…

DEVELOPER: Bam Media
PUBLISHER: Bam Media
RELEASE DATE: 2019-12-30
GENRE:  2DCG, Male protagonist, Big tits, Adventure, Oral sex, Mystery,…

DOWNLOAD LINKS

Windows:

Android:

1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Share Post:

No Comments

Leave a Reply