Sau một tai nạn giao thông, cuộc sống của Fuminori hoàn toàn bị đảo lộn. Mọi thứ trước con mắt của Fuminoriđều biến thành máu, thịt và nội tạng. Fuminori đang phải sống trong một thế giới điên loạn. Thế rồi Fuminori gặp Saya (người con gái duy nhất không bị biến đổi qua con mắt anh), cuộc gặp gỡ định mệnh… mở đầu cho một chuỗi những đau thương và bi kịch.

DEVELOPER: Nitroplus
PUBLISHER: JAST USA, Kagura Games (Chinese Localization)
RELEASE DATE: 12 Aug, 2019
GENRE:  Gore, Visual Novel, Horror, Nudity, Horror, Romance, Adventure, Simulation, Anime,…

DOWNLOAD LINKS

Windows:

1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Share Post:

No Comments

Leave a Reply