Nhân vật chính là một phụ nữ (ừm, cũng chưa chắc), cô là một giống loài duy nhất có trên thế giới và cô sẽ giúp những loài khác có con lại từ cô. Game có tổng cộng 7 giống loài khác nhau Centaur, Harpy, Angel, Succubus, Mermaid, Plant, Lavagirl. Các NPC trong game cũng là những giống loài lai từ nhiều loài khác nhau trên thế giới.

DEVELOPER: Syvaron
PUBLISHER: Syvaron
RELEASE DATE: 2020-02-16
Size: 370mb
GENRE: 2DCG, 2D game, Fantasy, RPG, Strategy,…

DOWNLOAD LINKS

Windows:

Note:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Share Post:

2 Comments

 by Minh in 09/08/2020

Này port android được hong ad?

 by Lucci in 09/08/2020

Game Unity mình không port được nhé.

Leave a Reply