About this game:​

Từng là một cô tiểu thư giàu có trước khi bố cô qua đời. Giờ để nuôi sống bản thân cô phải trở thành gái điếm bán hoa khắp thành phố. Cô có một ước mơ, ước mọi thứ trở về như cũ, không thì phải lấy lại cuộc sống trước đây. Liệu một cô gái chân yếu tay mềm có thể làm lại cuộc đời với những đồng tiền bán thân của mình hay không?

Updated: Apr/01/2015
Developer/Publisher: Monoeye
Censorship: Yes
Version: 1.10
OS: Windows/PC
Language: English
Genre: Female heroine, Prostitute, corruption, Gangbang

Download Game:

Windows:

PC Note:
– Đọc FAQ trên Menu blog để biết cài đặt. Thông thường người chơi chỉ cần cài đặt theo các bước:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Share Post:

No Comments

Leave a Reply