Một thanh niên đang đau khổ về tình nên đã nghe theo lời người thân xung quanh, chuyển tới thành phố mới sinh sống. Tại đó, quá buồn chán, chàng thanh niên mở lên một quán ramen nhỏ và giờ đây, câu chuyện tình cảm của anh bắt đầu.

RELEASE DATE: 2020-02-21
DEVELOPER: Paper Waifu
PUBLISHER: Paper Waifu
Size: 540mb
GENRE: 2DCG, Teasing, Multiple endings, Animated,…

DOWNLOAD LINKS

Windows:

Android:

Note:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Share Post:

No Comments

Leave a Reply