Theo dõi câu chuyện của Catherine Belrose, một thường dân vừa tốt nghiệp Học viện Pháp thuật ở thủ đô của Đế chế. Trong khi sự đào tạo của cô đã biến cô thành một người ưu tú tại một trường học dành cho quý tộc cũng đồng thời khiến cô phải chịu một khoản nợ khủng khiếp.
Cô ấy sẽ có thể trả nợ và trở thành một phù thủy đáng kính? Hay cô sẽ thất bại và trở thành nô lệ? Điều đó phụ thuộc vào bạn.

  • Release Date: 2020-05-30
  • Version: Ch. 2 | v.0.2.2
  • Developer: Necro Bunny Studios
  • Publisher: Necro Bunny Studios
  • Language: English
  • Size: 236mb
  • OS: Windows, Android
  • Genre: 2DCG, Fantasy, Ahegao, Futa/trans, Handjob, Lesbian,…


Installation:
– Read the FAQ on the Blog Menu for settings. Usually players only need to install the following steps:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.
[su_spoiler title=”Developer Notes:” icon=”plus-square-1″ class=”spoiler-mau”]Developer Notes:
We’re happy to present the first chapter of our game! So far, it contains around 80k words, 29 CG’s, 9 backgrounds, and 6 characters with probably too many facial expressions![/su_spoiler]

Download Links

Windows:

Share Post:

No Comments

Leave a Reply