Đã từ rất xưa, Nữ hoàng ác quỷ Velshara đã cướp bóc vùng đất nơi này bằng cách truyền cho loài người những lời nguyền dục vọng vô độ, sử dụng con người làm trò chơi của bản thân.

Nhờ một nghi thức mạnh mẽ, con người đã đánh bại Nữ hoàng và đẩy cô về cõi quỷ. Không an phận, Velshara đã nguyền rủa loài người, ngăn không cho bất kỳ đứa bé trai nào được sinh ra.

DEVELOPER: Vanja & Cupcake Valkyrie
PUBLISHER: Vanja & Cupcake Valkyrie
RELEASE DATE:
Size: 230mb
GENRE: 2D Art Work, Amazon, Cyclops, Demoness, Naga, RPG, Monster,…


DOWNLOAD LINKS

Windows:


Note:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Share Post:

No Comments

Leave a Reply