Aihara Rinmu, Linne, Angelina-Idou và Elena, bốn người trong cuộc phiêu lưu khám phá hầm ngục, tìm kiếm kho báu huyền thoại. Giúp đỡ họ vượt qua các trận đánh theo lượt, nâng cấp kỹ năng, vật phẩm. Thỉnh thoảng các cảnh H sẽ xuất hiện để giúp bạn đỡ nhàm!

  • Release Date: 06/06/2020
  • Developer: 那桜 / がんた
  • Language: Japanese
  • Size: 304mb
  • OS: Windows
  • Genre: Fantasy, Interspecies Sex, Loli, Succubus/Incubus, Tiny Breasts,…

Installation:
– Read the FAQ on the Blog Menu for settings. Usually players only need to install the following steps:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.
[su_spoiler title=”Note:” icon=”plus-square-1″ class=”spoiler-mau”]- Là một game đánh theo lượt.
– Vật phẩm mang vào mê cung rất hạn chế, đặc biệt là những loại thuốc hồi phục.
– Mỗi nhân vật có 4 kỹ năng, hãy cố gắng nâng cấp chúng.
– Mỗi kỹ năng đều có lợi ích, ví như succubus có khả năng hấp thụ tinh trùng để nâng sức mạnh…[/su_spoiler]

Download Links

Windows:

Share Post:

No Comments

Leave a Reply