Bạn là một nhân viên văn phòng đang sắp thất nghiệp, bạn không muốn mất công việc này.
Một ngày, trên đường về nhà bạn được một cô gái nhờ giúp đỡ, hai người cùng tiến vào sâu trong con hẻm nhỏ đầy quỷ quái. Rồi cô gái bỗng dưng thay đổi, cô sự dụng vũ khí đe dọa bạn và có vẻ cô gái là một tên cướp nghĩ rằng sẽ cướp được gì đó trên người bạn.
Sai lầm thay, cô không biết rằng bạn có một siêu năng lực!
DEVELOPER: JSK工房
PUBLISHER: DLSITE
RELEASE DATE: 25/06/2020
Size: 464MB
GENRE: Anime, Lovey Dovey/Sweet Love, Time Stopping, Sleep Sex, Internal Cumshot, Coercion/Compulsion, Student, Twin Tail

DOWNLOAD LINKS

Windows:

Installation Note:
– Read the FAQ on the Blog Menu for settings. Usually players only need to install the following steps:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Share Post:

2 Comments

 by as in 03/08/2021

che khong ad

 by Lucci in 03/08/2021

Game này mình share lúc ra nên chắc chắn bị che rồi bạn.

Leave a Reply