Một Robot dọn dẹp sau khi nhận được AI mới có thể học hỏi mọi thứ xung quanh. Bạn đã dậy cho cô ấy những điều cần thiết để thoả mãn mọi ham muốn của bạn.

DEVELOPER: ICSTOR
PUBLISHER: ICSTOR
RELEASE DATE: August, 2015
Size: 311mb
GENRE: 3dcg, simulator, sci-fi,…


DOWNLOAD LINKS

Windows:

Note:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Share Post:

No Comments

Leave a Reply