Có một vài lời đồn về việc ma quỷ xuất hiện trong trường học, nếu người nào đó bị ma quỷ ám vào người sẽ phải quan hệ với một người khác giới để cứu bản thân trước khi bị biến thành quỷ. Những học sinh đều không quan tâm tới lời đồn này nên coi nó giống như nhiều lời đồn đại ma quỷ khác trong trường. Rồi lời đồn này dần trở thành hiện thực, chỉ có những sinh viên năm cũ mới có kinh nghiệm tránh thoát khỏi ma quỷ ám ảnh còn những sinh viên mới lại khác, họ sẽ phải thực hiện những quan hệ không mong muốn trong suốt quá trình học tại đây.

Cùng tham gia vào cái trường học đầy lộn xộn này thôi các bạn.

DEVELOPER: TinkleBell
PUBLISHER: TinkleBell
RELEASE DATE: Japan 2014-10-31, English Patch 2016-05-02
Size: 9gb
GENRE: Fantasy, Nukige, Loli, Protagonist, Condoms…

DOWNLOAD LINKS

Windows:

Note:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Share Post:

No Comments

Leave a Reply