Game Details

 • Name:
 • Developer:
 • Translator: No
 • Version:
 • OS:
 • Date:
 • Size:
 • Language: English
 • Genre:

1. OverView:

The day everyone feared, the day everyone hoped would never come, arrived in the form of a nuclear cloud. The government shelters, built to save and protect the lives of its citizens soon crumbled from overpopulation and lack of food.
With no other choice, many tried to find another life by returning to the surface. Unfortunately for them, they traded a slow death from starvation for the painful death from radiation. These were the only options for those who survived so far… but not for you.

Ngày mà mọi người lo sợ, ngày mà mọi người hy vọng sẽ không bao giờ đến, đã đến dưới dạng một đám mây hạt nhân. Các nhà tạm trú do chính phủ xây dựng để cứu và bảo vệ cuộc sống của người dân đã sớm sụp đổ vì quá đông dân và thiếu lương thực.
Không còn lựa chọn nào khác, nhiều người đã cố gắng tìm một cuộc sống khác bằng cách trở lại bề mặt. Thật không may cho họ, họ đã đánh đổi một cái chết chậm vì đói vì cái chết đau đớn do phóng xạ. Đây là những lựa chọn duy nhất cho những người sống sót trên mặt đất cho đến nay … nhưng không dành cho bạn.

2. DOWNLOAD GAME:

Mod

Password Treasure:

1SsySfyMfql0An4brdRxUi7y+oAOIWXczi8ZOtkR7x6L9u7p

Password Treasure:

8/OP/JyfII/W1EiP0IxlTZN0gh2fF47Y+kWtSg7UGRR/qQYt
Changelog

v1.0
You can reach the game’s endgame. For that, visit your office and click on the “final encounter”. The choices you’ve made will change the ending you’ll get, as well as the epilogues.
2 Optional scenes with the Banditleader/Dagger.

v0.34

You can now corrupt Mandisa. Comes with 2 scenes.
You can now impregnate Mandisa and have a child with her. It comes with 1 pregnant sex scene for Maledom and 1 for femdom.

v0.33
You can now impregnate Lucy and have a child with her. It comes with 2 pregnant sex scenes for Human Lucy and 2 for Spider Lucy.

v0.32
You can now bring Angela, Melisa and Kira their requested items when they are pregnant and be rewarded for it.(3 scenes overall. Romance route only).
Additional scenes with Grace(1 per route).

v0.31
You can now impregnate Grace and have 4 (2 per route) H scenes with her.
Added new scenes for Corrupted Mia.

3. mod note:

Bấm để nhận các vật phẩm được gạch chân màu đỏ.

Add mod S.H.E.L.T.E.R. Multi-Mod v2.7

4. installation note:

Read the FAQ on the Blog Menu for settings. Usually players only need to install the following steps:

 1. Extract/Install.
 2. Crack if needed.
 3. Play game.
 4. Have fun ^^.

Share Post:

2 Comments

 by Vukaka in 28/08/2021

HÓNG AD VIỆT HÓA

 by Long in 13/12/2021

Ad ơi game vào là bị crash anh ơi, e xài android 11 ạ

Leave a Reply