Game Details

 • Name: Sakura Dungeon
 • Developer: Winged Cloud
 • Translator: No
 • Version: Final
 • OS: Windows, Android
 • Date: 4 Jun, 2016
 • Size: 751mb, 259mb
 • Language: English
 • Genre: Nudity, Sexual Content, Mature, Anime, RPG, Dungeon Crawler, Female Protagonist, Visual Novel, Adventure, JRPG, Singleplayer, Cute, Indie, Turn-Based, Dating Sim, Memes, Hentai, Story Rich, Casual, LGBTQ+

1. OverView:

You are Yomi, an ancient fox spirit. Your dungeon has been stolen from you while you have been sealed. Capture monster girls, collect loot, explore the dungeon’s depths and reclaim what is yours in this dungeon crawler game.

Game Features

 • Lead and control a powerful party of up to 6 characters!
 • First-person view with retro dungeon crawling action!
 • 3 difficulty settings (Normal, Hard, and Abyssal) with 15-25 hours of gameplay depending on your skill and the difficulty setting!
 • 50+ different types of monsters to fight and capture. Gotta’ capture them all!
 • Unlockable CG Gallery and Sprite Gallery!
 • Over 30 in-game outfits to discover and equip!
 • Steam Achievements!
 • 15 Trading Cards to collect, with 6 unique backgrounds, and 9 SD Emoticons!

In this story players will assume the role of an ancient fox spirit who awakens after several hundred years of deep sleep to find that possession of her lovingly made dungeon has been taken from her! As if that wasn’t enough cause for alarm, she has also been robbed of her power, leaving her weak and vulnerable. She soon discovers that it was a heroic knight who woke her from her slumber, and after a brief fight and “negotiation,” the knight decides to join her on an adventure to reclaim the dungeon! Together, they will unearth great treasures, reveal secrets and hidden rooms, and recruit monster girls to fight by their side…all while avoiding traps, fighting off dangerous enemies and bosses across multiple floors, and uncovering the devious plans of the new dungeon lord. One of the most important mechanics of Sakura Dungeon is the ‘capture’ mechanic, wherein the player will be able to capture monster girls they encounter and add them to their party.

In addition to dungeon exploring, Sakura Dungeon is also packed with extensive dialogue and plenty of gorgeous backdrops and cutscene artwork for the player to unlock as they carefully navigate their way through the dungeon.

Cô là Yomi, một linh hồn cáo cổ đại. Ngục tối của bạn đã bị đánh cắp khi bạn bị phong ấn. Bắt các cô gái quái vật, thu thập chiến lợi phẩm, khám phá độ sâu của ngục tối và lấy lại những gì của bạn trong trò chơi thu thập thông tin ngục tối này.

Tính năng trò chơi

 • Dẫn dắt và điều khiển 6 nhân vật!
 • Góc nhìn thứ nhất với hành động thu thập dữ liệu trong ngục tối retro!
 • 3 độ khó (Normal, Hard và Abyssal) với 15-25 giờ chơi tùy thuộc vào kỹ năng của bạn và cài đặt độ khó!
 • Hơn 50 loại quái vật khác nhau để chiến đấu và bắt giữ. Phải bắt hết chúng!
 • Bộ sưu tập CG có thể mở khóa và Thư viện Sprite!
 • Hơn 30 trang phục trong trò chơi để khám phá và trang bị!
 • Hệ thống thành tựu!
 • 15 Thẻ giao dịch để thu thập, với 6 hình nền độc đáo và 9 Biểu tượng cảm xúc SD!

Trong câu chuyện này, người chơi sẽ đảm nhận vai trò của một linh hồn cáo cổ đại thức dậy sau vài trăm năm ngủ sâu để thấy rằng việc sở hữu ngục tối được tạo ra một cách đáng yêu của cô đã bị lấy đi! Như thể điều đó không đủ nguyên nhân gây ra báo động, cô cũng đã bị cướp đi sức mạnh của mình, khiến cô yếu đuối và dễ bị tổn thương. Cô sớm phát hiện ra rằng đó là một hiệp sĩ đã đánh thức cô khỏi giấc ngủ, và sau một cuộc chiến ngắn ngủi, “đàm phán”, hiệp sĩ quyết định tham gia cùng cô trong một cuộc phiêu lưu để lấy lại ngục tối! Cùng nhau, họ sẽ khai quật kho báu lớn, tiết lộ bí mật và phòng ẩn, và tuyển dụng các cô gái quái vật để chiến đấu bên cạnh họ … tất cả trong khi tránh bẫy, chiến đấu chống lại kẻ thù nguy hiểm và boss trên nhiều tầng, và khám phá các kế hoạch xảo quyệt của chúa tể ngục tối mới. Một trong những cơ chế quan trọng nhất của Sakura Dungeon là cơ chế ‘bắt’, trong đó người chơi sẽ có thể bắt những cô gái quái vật mà họ gặp phải và thêm chúng vào nhóm của họ. Ngoài việc khám phá ngục tối, Sakura Dungeon còn được đóng gói với cuộc đối thoại rộng rãi và nhiều phông nền tuyệt đẹp và tác phẩm nghệ thuật cắt cảnh để người chơi mở khóa khi họ cẩn thận điều hướng qua ngục tối.

2. DOWNLOAD GAME:

3. installation note:

Read the FAQ on the Blog Menu for settings. Usually players only need to install the following steps:

 1. Extract/Install.
 2. Crack if needed.
 3. Play game.
 4. Have fun ^^.

Share Post:

5 Comments

 by Giay in 30/08/2020

Có Việt hóa game này không vậy

 by Giay in 22/11/2020

Đường link tải android bị lỗi rồi ad ơi

 by Lucci in 24/11/2020

Cảm ơn bạn đã báo lại, tớ sẽ up lại ngay

 by Lucci in 25/11/2020

Tớ up lại rồi nhé

 by Sơn in 18/06/2021

chưa dịch hay sao mà ad ơi

Leave a Reply