School Dreams 3 là cuốn tiểu thuyết thứ 3 về School Dreams, câu chuyện xảy ra vào một tháng sau khi chuyến đi cắm trại (trong bộ truyện đầu tiên) kết thúc. Lần này PC thắng (hay kể cả thua) trong trò cá cược, thì Mike muốn PC quan hệ với Molly, em gái Mike. Còn Becky (bạn gái của PC) lại đang có những suy nghĩ về mối quan hệ của họ.

DEVELOPER: Goblinboy
PUBLISHER: Goblinboy
RELEASE DATE: 10 May 2009
Size: 86.5mb
GENRE: 3dcg, pc game, complete

DOWNLOAD LINKS

Windows:

Note:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Share Post:

No Comments

Leave a Reply