Trải nghiệm cuộc sống hàng ngày của một học sinh trung học bị buộc phải sống với dì. Những lựa chọn của bạn sẽ thay đổi cuộc phiêu lưu của nhân vật chính, những lựa chọn này liên tục tác động đến mối quan hệ của bạn với gia đình và những người xung quanh.

Mọi kỹ năng sẽ giúp bạn có thể trở thành BFF của họ hoặc thậm trí trở thành con người mà bạn không hề biết, chúc may mắn!

DEVELOPER: Walkius
PUBLISHER: Walkius
RELEASE DATE: 2020-01-23
Size: 1.35gb
GENRE: 3DCG, Adventure, Dating Sim, Seduction,…

DOWNLOAD LINKS

Windows:

Note:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Share Post:

One Comment

 by Rat in 17/03/2021

Sao thấy tên game là School love and friends mà sói

Leave a Reply