OVERVIEW:

School Escaping RPG
You need to gather items to break black magic in school.
Heroine will be R*ped if gets caught.​

School Escaping RPG

Bạn cần thu thập các vật phẩm để phá vỡ phép thuật đen ở trường.

Cẩn thận nếu bạn bị bắt.

Detail of the game
 • Release Date: 26/08/2018
 • Developer Shrimpmush
 • Language: English
 • Version: Final
 • OS: Windows, Linux, Mac, Android
 • Size: PC= 86-215mb, APK= 69mb
 • Genre: RPG, Internal cumshot, Gangbang, Rape

Download game

Việt Hoá
Nguồn bản việt hóa: gvnvh18
Mình về chỉnh sửa đôi chút như sau:
- Dịch Hoàn thiện system hệ thống.
- Fix lỗi Load img SetIcon.png.

Control Game:

 • Chạm một lần để di chuyển.
 • Chạm và giữ một lúc để tua nhanh văn bản.
 • Chạm hai ngón tay để hủy/mở menu.

Installation Note:

Read the FAQ on the Blog Menu for settings. Usually players only need to install the following steps:
 1. Extract/Install.
 2. Crack if needed.
 3. Play game.
 4. Have fun ^^.

Share Post:

One Comment

 by Quang in 27/04/2021

Game chx hoàn thành ak ad

Leave a Reply