Bạn quen biết Ella qua mạng, hai người quen nhau đã 2 năm nay và bạn quyết định tới thăm người bạn gái tại Mỹ này. Từ đất nước Anh xa xôi, liệu bạn có thuyết phục được gia đình Ella đang sống tại Mỹ về mối quan hệ giữa hai người. Không những vậy, bạn còn phải làm hoà với người bạn Selina và mẹ bạn. Bà Veronica cùng Selina đã không thích quyết định này của bạn và bạn sẽ làm gì để Ella có thể tiếp tục bên bạn.

Một mớ lộn xộn, bạn sẽ chọn con đường nào?

DEVELOPER: Deafperv
PUBLISHER: Deafperv
RELEASE DATE: 2020/03/03
GENRE:  3DCG, Corruption, Harem, Fantasy, Pregnancy, Horror,…

DOWNLOAD LINKS

Windows:

Android:

1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Share Post:

No Comments

Leave a Reply