Một trò chơi ngắn với việc bạn SM với một cô gái nhỏ, khiến cô trở nên yêu thích và chấp nhận bạn.

DEVELOPER: Pink Tea Games
PUBLISHER: Pink Tea Games
RELEASE DATE: 2020-02-07
Size: 22.5mb
GENRE: 2DCG, Corruption, Loli,…

DOWNLOAD LINKS

Windows:

Android:

Note:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Share Post:

No Comments

Leave a Reply