About this game:​

Bạn sẽ điều khiển một con Orc bằng cách sử dụng các nút Lên-xuống-trái-phải để tần công cô gái trong game. Ban đầu sẽ rất khó khăn nhưng khi mơn trớn càng nhiều thì cô gái sẽ càng nứng. Đến độ nhất định thì cô ấy sẽ chịu thua và để mặc bạn làm mọi thứ mong muốn.

Game Info

Updated: Mar/30/2017
Developer/Publisher: KooooN Soft
Censorship: No
Version: 1.0
OS: Windows/PC
Language: Japanese (Barley any text though)
Genre: Big Breasts, Nun, Masturbation, Monster

Screenshots

Download Game

Windows:
Mega

PC Note:
– Đọc FAQ trên Menu blog để biết cài đặt. Thông thường người chơi chỉ cần cài đặt theo các bước:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Share Post:

No Comments

Leave a Reply