Bố mẹ bạn đã ly dị nhiều năm rồi, do cuộc chiến giành quyền nuôi con mà ba chị em gái của bạn đã sống cùng mẹ, còn bạn cùng cha chuyển tới nới khác ở. Rất lâu, rất lâu sau, khi cha bạn đột ngột qua đời, mẹ bạn đã xuất hiện. Bà muốn bạn về sống với bà cùng những chị em gái còn lại.

Cuộc sống của bạn thay đổi từ đây, bạn sẽ làm cách gì để gần gũi hơn với bốn người này?

DEVELOPER: Perverteer
PUBLISHER: Perverteer
RELEASE DATE: 2019-12-30
GENRE:  3DCG, Blackmail, Corruption, Romance, Spanking,…

 

DOWNLOAD LINKS

Windows:

Android:

1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Share Post:

No Comments

Leave a Reply