Đây không phải game mà là một audio kể về Futanari, một vị tướng quân đã cứu sống bạn khỏi cái chết, giờ đây bạn phải phục vụ cô ấy như một nô lệ để trả ơn.

  • RELEASE DATE:Jan/12/2020
  • DEVELOPER:VOTOMS
  • PUBLISHER:VOTOMS
  • Size: 446mb
  • GENRE: No Reverse, Sexual Training, Slave, Submissive, Man, Queen/Princess, Futanari/Hermaphrodite

DOWNLOAD LINKS

Windows:

PC Note:
– Đọc FAQ trên Menu blog để biết cài đặt. Thông thường người chơi chỉ cần cài đặt theo các bước:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Share Post:

No Comments

Leave a Reply