Bạn mới được thăng chức làm sĩ quan thân cận cho nữ hoàng băng, một nữ hoàng đã đem địa ngục trong quân đội trở thành nơi sinh động hơn bao giờ hết. Đó là cách nữ hoàng thu phục quân đội vào trong tay và nhân vật chính của chúng ta trong game sẽ như thế nào sau khi thăng lên chức sĩ quan?

RELEASE DATE: 09/10/2017
DEVELOPER: Pyorgara
PUBLISHER: Pyorgara
Size: 18.6mb
GENRE: Simulator, Adventure, Humilation,…

DOWNLOAD LINKS

Windows:

Note:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Share Post:

No Comments

Leave a Reply