Phần tiếp theo của Ariane, bạn có thể lựa chọn tiếp tục quan hệ hẹn hò với Ariane hoặc tìm một người phụ nữ khác để hẹn hò. Hay bạn muốn có nhiều bạn gái cùng lúc, điều đó còn phụ thuộc vào cách bạn chơi game nữa.

DEVELOPER: ArianeB
PUBLISHER: ArianeB
RELEASE DATE: 2016-06-25
Size: 218mb
GENRE: 3DCG, Dating Sim, Simulator…

DOWNLOAD LINKS

Windows:

Android:

Note:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Share Post:

No Comments

Leave a Reply