Trạm không gian vũ trụ trong tương lai, một gia đình kỹ sư buộc phải tự cách ly mình khỏi trạm không gian khi AI của trạm vũ trụ bắt đầu có kế hoạch thôn tính toàn bộ máy móc. Bạn cùng mẹ và chị gái may mắn sống sót nhưng cha của bạn thì không, ông cùng với nhiều đồng nghiệp khác bị mắc kẹt tại khu vực mà AI chiếm đóng.

Bạn chỉ có thời gian rất ngắn để cứu mẹ cùng chị gái của mình thoát khỏi thảm cảnh khi dưới mặt đất đã ra quyết định phá hủy trạm không gian. Bạn sẽ làm gì để cứu họ?

DEVELOPER: NSFW Space
PUBLISHER: NSFW Space
RELEASE DATE: Jul 4, 2018
Size: PC = 1.68gb; APK = 640mb
GENRE: 3DCG, Adventure, Bikini,…

DOWNLOAD LINKS

Windows:

Android:

Note:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Share Post:

No Comments

Leave a Reply