State Of The Union là một trò chơi chiến lược chính trị dành cho người lớn! Bạn mang âm mưu lật đổ một nhà lãnh đạo nữ và nắm lấy quyền kiểm soát cả đồng minh, khối quyền lực, các đảng chính trị và các tổ chức quan trọng.

Bạn cần kiểm soát, chỉ đạo người phụ nữ nắm quyền lực lớn nhất liên minh để có thể tiếp tục thực hiện âm mưu của bạn. Bạn sẽ thay đổi luật pháp, chính sách và quy tắc xã hội theo ý bạn thích. Trong đó, sẽ không còn những nhà lãnh đạo nữ tham gia vào chính trị nữa.

Nếu thành công, bạn sẽ đưa thủ tướng lên giường của bạn, đó còn là do bạn quyết định có nên cho cô ta một suất trong hậu cung của mình nữa hay không.

RELEASE DATE: February 2017
DEVELOPER: Selectacorp
PUBLISHER: Selectacorp
Size: 346mb
GENRE: Strategy, RPG,…

DOWNLOAD LINKS

Windows:

Note:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Share Post:

2 Comments

 by ngọt in 10/08/2020

Bác có thể thêm nó trên android được ko ?

 by Adam in 23/06/2021

Bác nên thêm nó trên anroid

Leave a Reply