Bạn tổ chức một bữa tiệc và có sự xuất hiện của em gái, bạn gái rồi đến cả bạn của bạn gái nữa.v.v. Ngoài ra cũng có những bạn bè của bạn góp vui trong bữa tiệc này. Liệu bữa tiệc có thể kết thúc như những bữa tiệc bình thường khác.

DEVELOPER: GDSgames
PUBLISHER: GDSgames
RELEASE DATE: 17.12.2016
Size: 276mb
GENRE: dating, 3dcg, animated,…


DOWNLOAD LINKS

Windows:

Note:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Share Post:

No Comments

Leave a Reply