Vào vai Steve, một thanh niên sau khi rời ngũ để trở về với gia đình, gia đình của bạn chỉ có duy nhất người chú giàu có với một salon ô tô đình đám. Thế nhưng đó chỉ là vẻ bên ngoài của người chú này, bạn trở về không được bao lâu thì nhận được tin chú của mình đã chết không rõ lý do. Bạn không quá ngạc nghiên khi biết tin vì bạn đã biết trước điều này sẽ xảy ra. Chỉ có bạn và người chú của bạn mới biết rằng họ đang có một món nợ khổng lồ do việc làm ăn sa xút.

RELEASE DATE: 2016-10-08
DEVELOPER: Jill Gates
PUBLISHER: Jill Gates
Size: 1.82gb
GENRE: 3DCG, Public, Group,…


DOWNLOAD LINKS

Windows:

Android:


Note:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Share Post:

No Comments

Leave a Reply