Sau khi phòng thí nghiệm đóng của, Henry quyết định tự mình làm thí nhiệm. Tuy nhiên thí nghiệm đã thất bại và không biết chuyện gì xảy ra sau thí nghiệm khiến tâm trí của Henry nằm trong cơ thể của Richard. Henry cần phải kiếm tiền để tiếp tục cuộc sống cho bản thân cũng như tiếp tục cuộc thí nghiệm, tuy nhiên anh vẫn cần phải cố gắng đào tạo một học sinh xuất sắc ở trường.

DEVELOPER: Azteca
PUBLISHER: Azteca
RELEASE DATE: 2020-01-15
GENRE:  3DGC, Animated, Groping, Teasing, Voyeurism, Dating Sim, Humor, Point & Click, Romance, School setting,…

DOWNLOAD LINKS

Windows:

Android:

1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Share Post:

No Comments

Leave a Reply