Đây là một tác phẩm VR làm chuyện ấy với một người phụ nữ trên tàu hoặc trong nhà vệ sinh tại nhà ga.

  • Japanese name: S○XDAYS ~つうがくじかんVR~
  • Release Date: 20/11/2017
  • Developer: クリームラビッツ
  • Language: Japanese
  • Size: PC=617mb, APK=86.4mb
  • OS: Windows, Android
  • Genre: BB, Loli, 3d,…

Download Game:

Windows:
Game + Movies Bonus

Android:

Setup Note:
– Đọc FAQ trên Menu blog để biết cài đặt. Thông thường người chơi chỉ cần cài đặt theo các bước:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Share Post:

No Comments

Leave a Reply