Mùa giáng sinh lại đến, lần này hãy để ông già noel cùng các nàng tuần lộc đến gửi quà cho bạn nhá!!!

DEVELOPER: Auril
PUBLISHER: Auril
RELEASE DATE: December 26, 2017
Size: 1.6gb
GENRE: 3DCG, Animation, RPG, goblins, elves,…

DOWNLOAD LINKS

Windows:

Note:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Share Post:

No Comments

Leave a Reply