Phiên bản đầu tiên của Tangled up, game bao gồm 6 ngày để chơi. Không có gì khá nổi trội ngoài những cảnh nóng được mở khoá nhờ lựa chọn đúng của người chơi.

Ý tưởng nội dung xung quanh xung đột trong gia đình và cách hoà giải liên quan đến X/X/X hay nhưng hành động khác liên quan đến mặt trái của đạo đức.

DEVELOPER: SerialNumberComics
PUBLISHER: SerialNumberComics
RELEASE DATE: 2018-12-12
Size: PC = 2,3gb; APK = 900mb.
GENRE: 3DCG, Romance, Cheating, Cosplay,…

DOWNLOAD LINKS

Windows:

Android:

Note:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Share Post:

No Comments

Leave a Reply