Tachibana Ichirou, nhân vật chính, là một sinh viên bình thường; tuy nhiên anh ấy biết một bí mật.
Đó là, giáo viên Yuuko của anh là một phù thuỷ! Tối nào cũng vậy, anh đã hình thành thói quen đi xem Yuuko sử dụng phép thuật và tối hôm nay có hơi khác…

DEVELOPER: Lilith Mist
PUBLISHER: Lilith Mist
RELEASE DATE: Japan 2009-07-24, English Patch 2015-05-30
Size: 641mb
GENRE: 2dcg, cosplay, fantasy, romance, voiced,…


DOWNLOAD LINKS

Windows:

Note:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Share Post:

No Comments

Leave a Reply