“The Herbalist” là một visual novel thú vị đến từ những người sáng tạo ra “Summer Everlasting”. Cùng với Slavya, bạn sẽ cần phải tạo lại công thức phép thuật ma thuật. Trò chơi có tính năng đồ họa phong cách anime, sounttrack thú vị và cảnh H nhẹ nhàng.

RELEASE DATE: 15 Nov, 2016
DEVELOPER: Moonworks
PUBLISHER: Moonworks
Size: 197mb
GENRE: Anime, Nudity, Casual, Indie, Visual Novel,…

DOWNLOAD LINKS

Windows:

Android:

Note:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Share Post:

No Comments

Leave a Reply