Nhờ việc đánh bại một phù thuỷ, Blake đã vô tình sử dụng được phép thuật nhờ một nhân vật bí ẩn tên là Franco. Không những thế, một cô gái tên là Brenda bỗng nhiên xuất hiện và giống như biến thành trợ lý cá nhân của anh ta vậy. Vậy cô ta là ai? Cô ta xuất hiện bên cạnh bạn làm cái gì?

DEVELOPER: Daniels K
PUBLISHER: Daniels K
RELEASE DATE: 31/10/2016
Size: 837mb
GENRE: 3dcg, rpg, PC game,…

DOWNLOAD LINKS

Windows:

Note:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Share Post:

No Comments

Leave a Reply