Sherman Goofy và Kimberly Dixon phát hiện một cuốn sách phép thuật trong thư viện. Cuốn sách chứa đầy những phép thuật cổ đại và dễ dàng sử dụng. Cả hai người đều đọc nó và áp dụng phép thuật lên người đối phương.

Vậy trong thư viện chỉ có hai người bọn họ, hai người họ sẽ làm gì sau khi sử dụng phép thuật?

  • RELEASE DATE:2020-03-14
  • DEVELOPER:Agnaricson
  • PUBLISHER:Agnaricson
  • Size: PC = 945mb, Compressed = Apk = 170mb
  • GENRE: Animated, 3dcg, Magic, School setting,…

DOWNLOAD LINKS

Windows:

Android:

PC Note:
– Đọc FAQ trên Menu blog để biết cài đặt. Thông thường người chơi chỉ cần cài đặt theo các bước:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Share Post:

No Comments

Leave a Reply